Firma „Geodezja Adam Bryłka & Janusz Pazur S.C.” świadczy kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne w następującym zakresie:

GEODEZJA ZWYKŁA:

 • aktualizacja mapy zasadniczej (S+U+W+E)
 • sporządzanie map do celów projektowych (pomiary sytuacyjno – wysokościowe)
 • wykonywanie pomiarów powykonawczych budynków i sieci uzbrojenia terenu
 • wykonywanie pomiarów pod Numeryczny Model Terenu (NMT – DTM)
 • wykonywanie pomiarów z zakresu poligonizacji precyzyjnej

GEODEZJA KATASTRALNA:

 • wznowienia granic nieruchomości (wznowienia znaków granicznych)
 • podziały i scalenia nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • wyburzenia budynków (sporządzanie wykazów zmian)


GEODEZJA INŻYNIERYJNO – PRZEMYSŁOWA:

 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • tyczenie fundamentów hal i domów jednorodzinnych
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu (sieć kanalizacyjna, gazowa, wodociągowa, itp.)
 • pomiary i obliczanie objętości mas ziemnych i zwałowisk węgla kamiennego
 • pomiary inwentaryzacyjne obiektów wysmukłych (np. kominy przemysłowe)
 • pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych i maszyn
 • wyznaczanie deformacji powłoki obiektów wielkogabarytowych (np. chłodnie kominowe)
 • pomiary inwentaryzacyjne jezdni podsuwnicowych

Geodezja S.C. 2014


koparki redskip https://www.perfektmarket.com.pl https://sklep.marcoplast.pl https://covertechnologies.com/